Make your own free website on Tripod.com
ข่าว
วิสัยทัศน์
ประวัติ โรงเรียน
สหกรณ์โรงเรียน
บรรยากาศกีฬาสี

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน
ไอน์สไตน์ตีพิมพ์ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและทฤษฎีเส้นสัมพัทธภาพทั่วไป เขาทำการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของวงโคจรของดาวพุธรอบดวงอาทิตย์และทำนายการบิดเบี้ยวของลำแสงดาวฤกษ์เบื้องหลังดวงอาทิตย์ในขณะที่เกิดสุริยุปราคา ทำให้เขาสามารถพิสูจน์ทฤษฎีดังกล่าว

 


สุริยุปราคา(Sun Eclipse) เกิดได้ในคืนเดือนมืดแรมสิบห้าค่ำ เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลกบนแนวเส้นเดียวกัน จึงทำให้เงาของดวงจันทร์จึงพาดผ่านพื้นที่โลกบางส่วน ทำให้คนบนโลกที่อยู่บริเวณที่เงาของดวงจันทร์พาดผ่านไปนั้น จะเห็นดวงอาทิตย์ถูกบังโดยดวงจันทร์ อย่างที่คนโบราณเรียกว่า “ราหูอมตะวัน” และจะเห็นได้โดยคนบางส่วนบนพื้นโลกด้านที่เป็นตอนกลางวันเท่านั้น


จันทรุปราคา(Lunar Eclipse )เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้ามาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ โดยที่ดวงจันทร์จะต้องโคจร
ผ่าน Ecliptic plane หรือแนวระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ เงาของทรงกลม เช่น โลกหรือดวงจันทร์ที่ได้รับแสงจากแหล่งกำเนิดแสงใหญ่ เช่น ดวงอาทิตย์ จะมีลักษณะเป็นกรวยเงามืด (Umbra) และเงามัว (Penumbra) หากสมมติว่ามันไปทาบจอในอวกาศมองจากโลกจะเห็นเป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงในเป็นเงามืดและวงนอกเป็นเงามัว เนื่องจากการที่พื้นระนาบของวงโคจรทั้งสองไม่ได้อยู่ร่วมบนพื้นเดียวกันเงาจึงอยู่สูงต่ำมิได้เข้าเขตเงามืดเสมอไป จึงจัดจันทรุปราคาเป็น 3 แบบ

 


 
พิธากอรัส แห่งซามอส
พากอรัสคิดทฤษฎีที่พิสูจน์ว่าผลรวมกำลังสองของความยาวด้าน ประกอบมุมฉากที่มีค่าเท่ากับกำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมนั้น เป้นพื้นฐานที่สำคัญในการคำนวณระยะทางทางดาราศาสตร์
  
กาลิเลโอ กาลิเลอิ
กาลิเลโอใช้กล้องส่งทางใกลสังเกตท้องฟ้าเป็นครั้งแรกในปี 1609 ทำให้เขาค้นพบ
- พื้นผิวดวงจันทร์ที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อ
- ดวงจันทร์บริวารหลัก 4 ดวง ของดาวพฤหัส
- ดาวเสาร์มีลักษณะเป็นรูปรีๆ เหมือนมีหูสองข้าง
- สังเกตการณ์เคลื่อนที่ของจุดบนดวงอาทิตย์ แสดงให้เห็นว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเอง
- เฟสของดาวศุกร์ ซึ่งเป็นการยืนยันทฤษฎีของโคเปอร์นิคัสว่าถูกต้อง
  
อิราโตติเนส แห่งไซรีน
อิราโตติเนสทำการวัดเส้นผ่าของโลกได้อย่างถูกต้องเป็นครั้งแรก โดยการสังเกตลำแสงของดวงอาทิตย์ที่พาดผ่านศีรษะลงไปที่ก้นบ่อ ในวันโซติสฤดูร้อนที่เมืองไซรีนพบว่าลำแสงตั้งฉากพอดี แต่ว่าลำแสงลำมุม 7 องศากับจุดเหนือศีรษะที่เมืองอเล็กซานเดรีย
  
ฮิปปาร์คัส แห่งนิคาเอีย
ฮิปปาร์คัสจัดทำแผนที่ดาวอไอแซก นิวตัว
นิวตันตั้งกฎการเคลื่อนที่และกฎของแรงโน้มถ่วง เขายังได้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขึ้นเป็นครั้งแรก
ย่างละเอียดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีการจำแนกความสว่างของดาวเป็นค่าโชติมาตรต่างๆ
  
โยแซฟ ฟอน ฟราวน์โฮเฟอร์
ฟราวน์โฮเฟอร์ศึกษาเส้นสเปกตรัมของดวงอาทิตย์และสังเกตพบเส้นมืดบนแถบสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ในปี ค.ศ.1814 ซึ่งบ่งบอกถึงองค์ประกอบทางเคมีของดวงอาทิตย์ เส้นมือดังกล่าวได้ชื่อว่า “เส้นฟราวน์โฮเฟอร์”
  
คาร์ล แจงสกี
แจงสกีสร้างกล้องโทรทรรศน์วิทยุขึ้นเป็นคนแรก กล้องโทรทรรศน์วิทยุของเขาเป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุช่วงคลื่นสั้นและสายอากาศ เขาค้นพบสัญญาณวิทยุจากนอกโลกเป็นครั้งแรกโดยที่สัญญาณดังกล่าวมีการเลื่อนตำแหน่งในแต่ละวัน ซึ่งเป็นสัญญาณจากกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรานั่นเอง
  
 
ไอแซก นิวตัน

นิวตันตั้งกฎการเคลื่อนที่และกฎของแรงโน้มถ่วง เขายังได้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขึ้นเป็นครั้งแรก
  
    
ติดต่อ webmaster : dee_krabz@hotmail.com          © Khundee Lamsub (ขุนดี หลำสุบ)ห้อง 602
ม.4/3
ม.4/2
ม.4/1
ม.3/4
ม.3/3
ม.3/2
ม.3/1
ม.2/4
ม.2/3
ม.2/2
ม.2/1
ม.1/4
ม.1/3
ม.1/2
ม.1/1