Make your own free website on Tripod.com
ข่าว
วิสัยทัศน์
ประวัติ โรงเรียน
สหกรณ์โรงเรียน
                                                          

ซูเราะฮฺ อัลนัศรฺ (An-Nasr)
ความหมายโดยสรุป
เป็นบัญญัติมะดะนียะฮฺ มี 3 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อันนัศรฺ เป็นซูเราะฮฺมะดะนียะฮฺ ที่กล่าวถึงการพิชิตนครมักกะฮฺ ซึ่งทำให้มุสลิมได้รับเกียรติ อิสลามได้แพร่หลายในคาบสมุทรอาหรับและได้ทำลายล้างการตั้งภาคี และการหลงทางให้หมดสิ้นไป ด้วยการพิชิตครั้งนี้มนุษย์ได้พากันเข้าไปในศาสนาของอัลลอฮฺเป็นหมู่ ๆ ธงของอิสลามได้ถูกยกให้สูงขึ้น ลัทธิแห่งเจว็ดและรูปปั้นได้อันตรธานสูญหายไป ข่าวการพิชิตนครมักกะฮฺได้มีขึ้นก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งถึงการเป็นนะบีอย่างแท้จริงของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

1. เมื่อความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ และการพิชิตได้มาถึงแล้ว (*1*)

(1) สามอายะฮฺของซูเราะฮฺนี้ถูกประทานลงมาในระยะสุดท้ายของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงวาระสุดท้ายของท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เมื่อความช่วยเหลือของอัลลอฮฺได้มาถึงเจ้าแล้ว ดังนั้นเจ้าจะได้รับชัยชนะเหนือศัตรูของเจ้าทุก ๆ สมรภูมิที่เจ้าทำสงคราม และการพิชิตได้มาถึงเจ้าแล้ว คือการพิชิตนครมักกะฮฺ และเมืองนี้ได้กลายเป็นเมืองอิสลาม หลังจากได้เคยเป็นเมืองกุฟรฺ

   
2. และเจ้าได้เห็นประชาชนเข้าในศาสนาของอัลลอฮฺเป็นหมู่ ๆ (*1*)

(1) และเจ้าได้เห็นประชาชนที่เป็นชาวเยเมนและชนชาติอื่น ๆ เข้าสู่ศาสนาของเจ้าคือ ศาสนาอิสลามเป็นหมู่ ๆ ซึ่งแต่ก่อนนี้มีผู้เข้าสู่ศาสนานี้ทีละคนเพราะความกลัว

                          

3. ดังนั้นจงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของเจ้า และจงขออภัยโทษต่อพระองค์เถิด แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ (*1*)

(1) ดังนั้นเมื่อเจ้าประสบพบเห็นเช่นนี้แล้วก็จงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของเจ้าเป็นการขอบคุณต่อพระองค์ อันเนื่องมาจากความโปรดปรานแห่งความช่วยเหลือ การพิชิตตนครมักกะฮฺ การที่ประชาชนเข้ามาในศาสนาของเจ้า และการสิ้นสุดศาสนาจอมปลอมของพวกมุชริกีน และจงขออภัยโทษต่อพระองค์เพื่อตัวของเจ้าและประชาชาติของเจ้า แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษอย่างมากต่อปวงบ่าวของพระองค์พระองค์ทรงรับการเตาบะฮฺของพวกเขา ทรงอภัยโทษในความผิดของพวกเขา และทรงเอ็นดูเมตตาต่อพวกเขา

     
ติดต่อ webmaster : dee_krabz@hotmail.com          © Khundee Lamsub (ขุนดี หลำสุบ)
ม.4/3
ม.4/2
ม.4/1
ม.3/4
ม.3/3
ม.3/2
ม.3/1
ม.2/4
ม.2/3
ม.2/2
ม.2/1
ม.1/4
ม.1/3
ม.1/2
ม.1/1